Archive | maaliskuu 2014

Tulevaisuuden skenaarioita

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi tammikuussa ”Suomen matkailun tulevaisuuden näkymät” – raportin, joka on tehty osana TEMin valtakunnallista matkailun kärkihanketta. Raportissa kuvaillaan matkailun nykytilaa sekä hahmotellaan tulevaisuuden kuvia. Raportin ensimmäisessä osassa kuvaillaan matkailun nykytilaa eri tunnusluvuin sekä SWOT -analyysin avulla. Nykytilanteesta siirretään katseet tulevaisuuteen.

Raportin mielenkiintoisin osuus on ehdottomasti kuvailu seitsemästä vaihtoehtoisesta tulevaisuudenkuvasta, joka Suomea saattaa odottaa kuudentoista vuoden kuluttua eli vuonna 2030. Raportin skenaariot pohjautuvat maailmankuviin, joissa asenne teknologiaan vaihtelee ja maailman talouden kestävyys heilahtelee ääripäästä toiseen. Lue lisää…

Advertisement